Muki/Kitu. 2. April 2017, Sporthalle Egg, Frenkendorf. Fotos: Barbara Heiniger